مشاوره اختصاصی در انتخاب روش، فرمولاسیون و پارامترهای موثر در تولید بر اساس نوع آلیاژ و ضخامت

icon png

تعیین و بررسی دقیق غلظت، دما و فشار اچنت بر اساس متریال و ضخامت

icon png

تعیین و بررسی دقیق دما، کشش ،سرعت و انتخاب نوع مواد پوشش دهنده بر اساس متریال و مدل دستگاه شما

icon png

عیب یابی و رفع عیوب احتمالی در پروسه تولید بر اساس نوع متریال