تولید قطعات صنعتی

تولید انبوه قطعات فلزی ظریف و تخت با نهایت دقت، ظرافت و سرعت در تولید بدون قالب و پرس و تغییر در خواص مواد اولیه

icon png

1-1 آلیاژهای مس

icon png

1-2 آلیاژهای استیل

icon png

1-3 آلیاژهای آلومنیوم